סליקה לעסקים

הופכים אתגרים עסקיים למציאות

פתרונות אשראי בהתאמה אישית ובמגוון מסלולים:

הלוואות עד 500,000 ₪

ללא בטחונות וללא ערבים

פריסה לעד 60 תשלומים

הלוואה חוץ בנקאית

הזרמה מהירה

קצת פרטים ונחזור אליכם:

לצרכי זיהוי בלבד
*כל השדות הם שדות חובה
*אני מאשר לmax לפנות אליי באמצעות פרטי ההתקשרות אותם מסרתי לעיל

אני מאשר לmax לפנות אלי וכן למפעילי שירות נתוני אשראי וגופים נוספים על מנת לקבל מידע אודותיי, אודות בית העסק והבעלים בו, על מנת להחליט האם לאשר עבורי את ההלוואה (/המימון) ובאילו תנאים. כמו כן, אני מוותר על חובת סודיות שאלה חבים כלפיי, אם בכלל. העמדת המימון ותנאיו כפופים לאישורה של max. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצעה להלוואה תינתן בהתאם לנתוניו של כל לקוח ובכפוף לקריטריונים הנוגים בmax. הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. תקופת ההלוואה: 3 עד 60 תשלומים, ריבית מקסימלית שנתית: פריים + 8% בהלימה לסיכון הלקוח. לדוגמא: הלוואה על סך 20,000 ₪ ל–20 חודשים בריבית פריים+4% שהינה ריבית שנתית של 5.75% (ריבית הפריים הינה 1.75% נכון לנובמבר 2018), ריבית מתואמת 5.90%. בתום התקופה ישלם הלקוח סך הכל 21,021 ₪. דוגמת מודל זו מותאמת באופן אישי לכל לווה לפי שיקול דעתה של החברה. עלות ההלוואה עשויה להשתנות בכפוף לשינויים בריבית הפריים. ללקוחות הסולקים עם max לפחות שנתיים, max רשאית לשנות את תנאי ההלוואה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, העמדת הלוואה כפופה לתעריפון העמלות של max כפי שיהיה מעת לעת, עלות ההלוואה עשויה להשתנות בכפוף לשינויים בריבית הפריים.